KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS

Eil.
Nr.

Tarybos nario vardas, pavardė

Darbovietė ir pareigos

Pareigos taryboje

1.

Stanislovas Macijauskas Klaipėdos laivininkų mokyklos profesijos mokytojas

Pirmininkas

2.

Dalia Butkienė Klaipėdos laivininkų mokyklos  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Sekretorė

3.

Rimantė Vasiljeva Klaipėdos laivininkų mokyklos  geografijos mokytoja metodininkė

Narė

4.

Vilma Ketlerienė LSLA Parengimo priežiūros ir diplomavimo vyresnioji specialistė

Narė

5.

Karina Brazienė Klaipėdos laivininkų mokyklos tėvų komiteto atstovė

Narė

6.

Petras Stanišauskis Klaipėdos laivininkų mokyklos tėvų komiteto atstovas

Narys

7.

Gintaras Subačius Klaipėdos laivininkų mokyklos tėvų komiteto atstovas

Narys

8.

Julius Tilenis Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinių atstovas

Narys

9.

Viačeslav Karveckij Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinių atstovas

Narys

10.

Rokas Stanišauskis Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinių atstovas

Narys

Mokyklos taryba – aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, telkianti Mokyklos mokytojų, profesijos mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam Mokyklos valdymui, padedanti spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovaujanti teisėtiems Mokyklos interesams.

MOKINIŲ TARYBA

Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinių taryba   yra nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams ir teisėms. Organizuojanti renginius ir padedanti juos rengti kitiems bendruomenės nariams, teikianti siūlymus dėl mokyklos veiklos,  ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veiklos klausimais,

 

DARBO SRITYS:
• PREVENCINĖ VEIKLA
• RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
• JŪRINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS
• RYŠIAI SU MOKYKLOS ADMINISTRACIJA