DIRBANČIŲ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2018-10-01

15 profesinio mokymo dalykų mokytojų (įskaitant mokyklos vadovus)

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomas dalykas

1. Cikienė Jūratė profesinio mokymo dalykų mokytoja metodininkė Krovinių apskaita
Logistikos pagrindai
2. Anisimenko Jurij profesinio mokymo dalykų mokytojas metodininkas Laivo sandara
Jūrinė technologija
3. Andriekienė Rūta profesinio mokymo dalykų mokytoja Kulinarija
Darbų sauga ir sveikata
4. Šlakaitytė Justina profesinio mokymo dalykų mokytoja Kroviniai ir tara
Jūrų uosto krovos įmonės
Krovinių priėmimas ir išdavimas
5. Judeikis Liudas vyr. profesinio mokymo dalykų mokytojas Jūrinė technologija
Laivybos pagrindai
Krovinių transportas
6. Macijauskas Stanislovas profesinio mokymo dalykų mokytojas Laivybos pagrindai
Jūrinė technologija
7. Dobrovolskis Valerijus vyr. profesinio mokymo dalykų mokytojas Civilinė sauga
Žmogaus sauga
8. Mudinas Česlovas vyr. profesinio mokymo dalykų mokytojas Laivų energetiniai įrenginiai ir remontas
Laivų elektros įrengimai
Elektrotechnika
Medžiagos
Brėžinių skaitymas
Technologijos
9. Norvaiša Steponas atestuotas profesinio mokymo dalykų mokytojas Šaltkalvystės pagrindai
Kroviniai ir tara
10. Janauskas Arūnas profesinio mokymo dalykų mokytojas Grandinių teorija
Šaltkalvystės pagrindai
Laivų elektros įrengimai
Elektros energijos tiekimas
Elektros ir hidraulinės pavaros
Skirstomųjų įrengimų montavimas
Elektrotechninės medžiagos
El. mašinų montavimas
Apšvietimo įrengimai ir elektros darbai
11. Kučas Irmantas profesinio mokymo dalykų mokytojas Suvirinimo technologija
12. Šertvytienė Raimonda vyr. profesinio mokymo dalykų mokytoja Raštvedybos pagrindai
Buhalterinė apskaita
13. Lisovskaja Natalija profesinio mokymo dalykų mokytoja Profesinės informacinės technologijos
14. Dolgij Andrej profesinio mokymo dalykų mokytojas Profesinės informacinės technologijos
Ekonomikos ir verslo pagrindai
15. Gedminaitė Ingrida ugdymas karjerai mokytoja
bendrabučio auklėtoja
Ugdymas karjerai