Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

Priėmimo tvarką į Klaipėdos laivininkų mokyklą reglamentuoja šie dokumentai:

2018 m. kovo 27 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-289 „DĖL ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKO TEISES, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gegužės 15d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-363 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gegužės 17 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-373 „DĖL ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKO TEISES, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

2017 m. gegužės 19 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-380 DĖL 2017 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO“

2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

Baigę pagrindinio ugdymo programą

I Pagrindinis priėmimas Veiksmai Data
Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018 m. birželio 1 d. – 2018 liepos 2 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. birželio 1 d. – 2018 liepos 3 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. liepos 4 d. – 2018 liepos 8 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. liepos 9 d. – 2018 m. liepos 12 d.
II Pagrindinis priėmimas Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018m. liepos13 d. – 2018 m. liepos 30 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. liepos 13 d. – 2018 m. liepos 31 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 5 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugpjūčio 6 d. – 2018 m. rugpjūčio 7 d.
Papildomas priėmimas Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018m. rugpjūčio13 d. – 2018 m. rugpjūčio 29 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. rugpjūčio 13 d. – 2018 m. rugpjūčio 30 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 30 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. rugsėjo 7 d.

Baigę vidurinio ugdymo programą

Pagrindinis priėmimas Veiksmai Data
Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018 birželio 1 d. – 2018 m. liepos 30 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. birželio 1 d. – 2018 m. liepos 31 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 5 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugpjūčio 6 d.– 2018 m. rugpjūčio 9 d.
Papildomas priėmimas Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018 m. rugpjūčio 13 d. – 2018 m. rugpjūčio 27 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. rugpjūčio 13 d. – 2018 m. rugpjūčio 28 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 29 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. rugsėjo 7 d.