Baigus pagrindinę arba vidurinę mokyklą

Gali vykdyti krovinių apskaitininko (talmano), krovinio priėmėjo-išdavėjo ir sandėlininko pareigas.

Žino uosto terminalų ūkį; krovos priemones ir krovos technologijas; krovinius ir jų tarą; krovinių transportavimo įrengimus; krovinių sandėliavimo technologiją.

Sugeba atlikti krovinių apskaitą; įforminti krovinių dokumentus lietuvių, anglų ir rusų kalbomis; naudoti savo darbe informacines technologijas.

Reikalavimai: gera sveikata ir fizinis pasirengimas, operatyvus mąstymas, leidžiantis teisingai vertinti situaciją ir priimti sprendimus, gera intuicija.