Neformaliojo švietimo užsiėmimų grafikas

2018 – 2019 m. m.

Būrelio pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Kraštotyros būrelis
Geografijos mokytoja metodininkė
Rimantė Vasiljeva

15.00 – 15.45

 

 

15.00 – 15.45

 

Skautų būrelis
Neformaliojo švietimo mokytoja
Jurgita Paškevičienė

 

 

 

 

13.10 – 14.50

Sporto būrelis
Vyr. kūno kultūros mokytojas
Laurynas Pakalniškis

 

 

15.00 – 16.30

 

 

Saviraiškos būrelis
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Dalia Butkienė

 

15.00 – 15.45

15.00 – 15.45