1. Fotografijos (vadovė fizikos mokytoja metodininkė Violeta Speranskaja, užsiėmimai antradieniais)
  2. Kraštotyros (vadovė geografijos mokytoja metodininkė Rimantė Vasiljeva, užsiėmimai trečiadieniais)
  3. Krepšinio (vadovas kūno kultūros vyr. mokytojas, užsiėmimai antradieniais)
  4. Jūrų skautų (vadovas Gytis Lengvenis)
  5. Sausumos skautų (vadovė Jurgita Paškevičienė)