2019-01-11

Mokyklos bendruomenė pažymėjo Laisvės gynėjų dieną šiemet sausio 10 – 11 dienomis, nes šiemet sausio 13-oji buvo sekmadienis kaip prieš 28 metus ( 1991m.).

Sausio 10 d. istorijos mokytoja metodininkė Palmyra Rameikienė sukvietė I-o ir II-o kurso mokinius žiūrėti dokumentinį filmą (“Sausio 13-oji”), kuriame LR Aukščiausios tarybos pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis dalinasi tų įvykių liudijimais.

Sausio 11 d. kraštotyros būrelio mokiniai su vadove geografijos mokytoja metodininke Rimante Vasiljeva prisijungė prie pilietinės akcijos “Atmintis gyva, kai liudiji”.

Mokiniai iškirpo popierines neužmirštuoles (atspaudintas ir pačių nupieštas) ir dalijo visiems atvykusiems į mokyklą penktadienio rytą, kviesdami įsisegti prie širdies kaip priminimo ženklą “Aš prisimenu, kodėl esame laisvi”.

Neužmiršuolė primena tyrą tikėjimą, kurio dėka mes galėjome laimėti kovą ir kad neužmiršime sumokėtos neįkainuojamos kainos – 14 žuvusių Lietuvos gynėjų.

Gimnazijos skyriaus vedėja Irena Alonderienė pasirūpino, kad būtų uždegtos žvakės I-o aukšto foje, o būrelio nariai pasirūpino, kad būtų rodomi visų gynėjų veidai ekrane, skambant Eurikos Masytės dainai “Laisvė”, taip pat būtų rodomi video įrašai iš kruvinosios nakties, kiekvienam buvo pasiūlytos Sausio 13-ąjai dienai skirtų renginių programos mieste.

Dvi savaites mokyklos I-o aukšto foje buvo edukacinis stendas, skirtas Laisvės gynėjų dienai . Stendą su mokiniais parengė istorijos mokytoja P. Rameikienė, dailės mokytoja R. Vasiljeva.