2018-12-13

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Klaipėdos laivininkų mokykla keičia juridinį statusą: tampa VšĮ.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir turto investavimo” ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. Nr. V-1014 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos pertvarkymo” nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Klaipėdos laivininkų mokykla, kurios buveinė Rambyno g. 14, Klaipėda, įmonės kodas 190973856, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, pertvarkoma į viešąją įstaigą Klaipėdos laivininkų mokyklą, kurios savininkė yra Lietuvos Respublika, savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Su įstatais, kurie įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., galima susipažinti čia:

Mokyklos įstatai

Su praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti čia:

Finansinės ataskaitos / Biudžeto ataskaitos